کنگره هپاتیت ویروسی- کمیته علمی
کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۲ | 
 1. دکتر سید عباس موسوی
 2. دکتر قاسم جان بابایی
 3. دکتر فرهنگ بابامحمودی
 4. دکتر سید موید علویان
 5. دکتر مجید سعیدی
 6. دکتر احمدعلی عنایتی
 7. دکتر محمد صادق رضایی
 8. دکتر محمد رضا حق شناس
 9. دکتر محسن اعرابی
 10. دکتر رضا علیزاده نوایی
 11. دکتر محمد علی ابراهیم زاده
 12. دکترمحمدرضا حسنجانی روشن
 13. دکتر نرگس نجفی
 14. -دکتر رویا قاسمیان
 15. دکتر معصومه بیانی
 16. دکتر مصطفی جوانیان
 17. دکتر روانبخش اسمعیلی
 18. دکتر شهریار عالیان
 19. دکتر علیرضا داودی
 20. دکتر احمد علیخانی
 21. دکتر علیرضا رفیعی
 22. دکتر ترنگ تقوایی
 23. دکتر ایرج ملکی
 24. دکتر حافظ فاخری
 25. دکتر لطف الله داودی
 26. دکتر فرهاد زمانی
 27. دکتر رقیه گلشا
 28. مهندس مهدی عبوری 
نشانی مطلب در وبگاه کنگره هپاتیت ویروسی:
http://hep.mazums.ac.ir/find.php?item=1.58.13.fa
برگشت به اصل مطلب